Каталоги та картотеки

 

Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г.Короленка

Щоб краще зорієнтуватися у фонді бібліотеки, запрошуємо скористуватись системою каталогів і картотек.

Каталоги та картотека містять картки до яких, згідно з існуючими правилами опису, занесені основні данні про кожний наявний в бібліотеці документ.

Залежно від групування включеного матеріалу каталоги бібліотеки поділяються на абеткові та систематичний (з абетково-предметним покажчиком).

 • Читацький абетковий каталог
  Картки розтавлені за алфавітом прізвищ авторів або заголовків документів. У ньому ви знайдете літературу, видану з 1983 року.
 • Генеральний абетковий каталог
  Відображено весь фонд бібліотеки з 1951 року, він має службовий характер, тому довідки читачеві видаються черговим бібліографом.
 • Систематичний каталог
  Картки згруповані за галузями знань. Якщо вам потрібно добрати літературу з тієї чи іншої галузі, з з окремих проблем і тем, встановити автора і точну назву документа, а відомий лише його зміст – зверніться до цього каталога. Ведеться з 1951 року. Для полегшення пошуку скористайтесь абетково-предметним покажчиком (АПП).
 • Електронний каталог
  Містить документи, що надійшли до бібліотеки з 2004 року.

Також маємо:

 • Абетковий каталог періодичних видань
 • Абетковий каталог обмінного фонду
 • Систематичну картотеку нових надходжень
 • Систематичну картотеку статей (СКС)
  Основою формування СКС є аналітичні бібліографічні описи газетних та журнальних статей (з 1952р.)
 • Абеткова картотека назв творів художньої літератури
 • Зведений краєзнавчий каталог
  Включає 3 частини: абетковий каталог краєзнавчої літератури, систематичний та топографічний каталоги краєзнавчих матеріалів. Був організований у 1952 р.
 • Картотеку місцевих газет
 • Систематичний каталог довідково-бібліографічного фонду
  ведеться з 1952 р
 • Систематичний каталог літератури з бібліотекознавства та бібліографознавства
 • Систематична картотека неопублікованих документів і малотиражних видань з культури та мистецтва
  Заснована у 1980 р. для службового користування