Бібліотечна справа: Законодавство України

Закони України

Укази, розпорядження Президента

Постанови Верховної Ради України

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

Відомчі нормативно-правові акти

Державні національні стандарти

 • ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів
 • ДСТУ 33.102-2015 Страховий фонд документації. Нормативна документація. Порядок створювання, формування, ведення та використовування
 • ДСТУ 33.211:2016 Страховий фонд документації. Культурні цінності. Порядок створення, формування, ведення та використання
 • ДСТУ 33.401:2015 Страховий фонд документації. Порядок забезпечення користувачів документами страхового фонду
 • ДСТУ 3008:2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення
 • ДСТУ 8299:2015 Інформація та документація. Знак охорони авторського права. Правила подання у виданнях
 • ДСТУ 8344:2015 Інформація та документація. Видання. Основні елементи. Терміни та визначення понять
 • ДСТУ 8602:2015 Інформація та документація. Статистичний облік випуску видань. Основні положення
 • ДСТУ ISO 2789:2016 (ISO 2789:2013, IDT) Інформація та документація. Міжнародна бібліотечна статистика — Вперше
 • ДСТУ ISO 16439:2016(ISO 16439:2014, IDT) Інформація та документація. Методи та процедури оцінювання впливу бібліотек — Вперше
 • ДСТУ ISO 11620:2016 (ISO 11620:2014, IDT) Інформація та документація. Показники функціонування бібліотек — Вперше
 • ДСТУ 3017:2015 Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять (на заміну ДСТУ 3017-95)
 • ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання (уведено вперше).
 • Державний стандарт надання безоплатних послуг клубними та бібліотечними закладами культури державної та комунальної форм власності
 • ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80-2000, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Бiблiографiчний запис. Бiблiографiчний опис. Загальнi вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 7.50:2006 Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Консервацiя документiв. Загальнi вимоги (ГОСТ 7.50-2002, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 7.22:2004 Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Промисловi каталоги. Загальнi вимоги (ГОСТ 7.22-2003, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 7.28:2004 (ИСО 5426-83, ИСО 5426-2-96) Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Розширений набiр символiв латинської абетки для обмiну iнформацiєю (ГОСТ 7.28-2002 (ИСО 5426-83, ИСО 5426-2-96), IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 7.51:2003 Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Картки для каталогiв i картотек. Каталогiзацiя у виданнi. Склад, структура даних та видавниче оформлення (ГОСТ 7.51-98, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 7.59:2003 (ИСО 5963-85) Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Iндексування документiв. Загальнi вимоги до систематизацiї та предметизацiї (ГОСТ 7.59-2003 (ИСО 5963-85), IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 7.71:2003 (ИСО 6862-96) Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Набiр закодованих математичних знакiв для обмiну бiблiографiчною iнформацiєю (ГОСТ 7.71-96 (ИСО 6862-96), IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 7.85:2003 (ИСО 10444-94) Система стандартів з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Мiжнародний стандартний номер технiчного звiту (ГОСТ 7.85-2003 (ИСО 10444-94), IDT)

Міжнародні документи