Правила користування Харківською обласною універсальною науковою бібліотекою

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Правила користування Харківською обласною універсальною науковою бібліотекою (далі – Правила) розроблені відповідно до Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про авторське право та суміжні права», Статуту Бібліотеки та на підставі Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.1999 року № 275 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом МКіМ України № 319 від 25.05.2001 року).
 2. Правила є основним документом, що регламентує взаємовідносини між користувачами і Бібліотекою, визначає права і обов`язки користувачів та співробітників Бібліотеки та є обов`язковим для виконання.
 3. Право на бібліотечне обслуговування у Бібліотеці мають громадяни України незалежно від статі, національності, соціального стану, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також юридичні особи – підприємства, установи, організації.
 4. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.
 5. Бібліотечне обслуговування неповнолітніх здійснюється на загальних умовах.
 6. Бібліотечне обслуговування юридичних осіб здійснюється на основі відповідних договорів.
 7. Бібліотечне обслуговування здійснюється через:
  • читальний зал;
  • міжбібліотечний абонемент;
  • міський абонемент.

ПОРЯДОК ЗАПИСУ ДО БІБЛІОТЕКИ

 1. Запис користувачів до Бібліотеки здійснюється у функціональних відділах бібліотеки.
 2. Для запису до Бібліотеки громадяни мають пред`явити паспорт (з позначкою реєстрації за місцем проживання), надати відомості для заповнення реєстраційної картки та читацького формуляра, і особистим підписом підтвердити зобов`язання виконувати Правила, попередньо з ними ознайомившись.
 3. Для запису до абонементу користувач повинен мешкати в м. Харкові або області. Особам, які тимчасово мешкають у м. Харкові надається право користуватися тільки читальним залом бібліотеки.
 4. Користувач бібліотеки, Згідно Закону України ”Про захист персональних даних” № 2297-VI від 01.06.2010, дає свою згоду на обробку всіх своїх персональних даних, вказаних в реєстраційних документах, будь – яким не забороненим законом способом, з метою забезпечення реалізації відносин у сфері культури та отримання доступу до матеріальних та інформаційних ресурсів бібліотеки, для здійснення статистичного обліку та звітності в знеособленому вигляді та збереження матеріально-інформаційних ресурсів бібліотеки відповідно до Закону України ”Про бібліотеки і бібліотечну справу”, Статуту Харківської обласної універсальної наукової бібліотеки, Правил користування Харківською обласною універсальною науковою бібліотекою.
 5. До відома користувача доводиться, що володільцем бази персональних даних є ОКЗ “Харківська обласна універсальна наукова бібліотека” і він має право вимагати внесення змін або припинення обробки своїх персональних даних по письмовому зверненню за адресою місцезнаходження бази даних: ОКЗ “Харківська обласна універсальна наукова бібліотека”, Україна, 61003, м. Харків, вул. Кооперативна 13/2. Відомості, надані під час реєстрації громадянина, є конфіденційними і використовуються лише у випадках, передбачених чинним законодавством.
 6. Згоду на обробку та збереження персональних даних користувач підтверджує підписом в реєстраційних документах.

ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

 1. Користувачі Бібліотеки мають право:
  • безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечного фонду, в т. ч інших бібліотек України, через систему каталогів і картотек, баз даних та Інтернету;
  • безоплатно користуватися електронними інформаційними ресурсами, доступ до яких надає Бібліотека;
  • безоплатно отримувати у тимчасове користування документи із фондів Бібліотеки;
  • замовляти і одержувати у тимчасове користування документи з інших бібліотек через міжбібліотечний абонемент;
  • безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації на основі документних та електронних ресурсів Бібліотеки;
  • користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 12.12. 2011 р. за № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності»;
  • на участь у всіх соціокультурних заходах, які проводяться Бібліотекою;
  • на ввічливе та компетентне обслуговування.
 2. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше п`яти друкованих видань терміном до 15 діб. Термін користування ними може бути продовжений при відсутності на них попиту з боку інших читачів. Кількість бібліотечних документів, що видається у читальному залі, не обмежується. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, єдині примірники книг, періодичні видання а також видання, одержані по МБА видаються для користування тільки у читальному залі.

ОБОВ`ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

 1. Користувачі Бібліотеки зобов`язані:
  • надавати достовірні відомості про себе при запису до Бібліотеки, повідомляти про зміни цих даних під час перереєстрації. У разі зміни місця проживання у місячний термін повідомити Бібліотеці свою нову адресу;
  • дбайливо ставитися до бібліотечного фонду, баз даних, будівель, споруд, приміщень, іншого майна, яке є державною власністю і перебуває на балансі Бібліотеки;
  • кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача;
  • з метою збереження фонду бібліотеки користувачі залишають в читальному залі документ, що засвідчує особу;
  • здійснити ремонт бібліотечного документа власним коштом у разі його пошкодження. Якщо пошкоджений документ не підлягає ремонту, користувач повинен замінити його рівноцінним або копією;
  • здійснити заміну втраченого документа рівноцінним документом або відшкодувати втрату іншим способом, визначеним Бібліотекою. Розмір відшкодування визначається Бібліотекою;
  • повертати книги не пізніше зазначеного терміну. За кожний день користування понад установленого строку стягується пеня;
  • попередити про внесення власного портативного комп`ютера чергового бібліотекаря у читальному залі;
  • повернути на кафедру видачі бібліотечні документи, отримані для роботи у читальних залах, не пізніше ніж за 15 хв. до закінчення робочого дня Бібліотеки;
  • залишити приміщення Бібліотеки не пізніше години, вказаної у режимі роботи Бібліотеки;
  • поважати права інших користувачів Бібліотеки, дотримуватися тиші у читальних залах, не порушувати громадський порядок, бути ввічливими та коректними зі співробітниками Бібліотеки;
 2. Користувачам Бібліотеки не дозволяється:
  • передавати документи, одержані на свій читацький формуляр, іншим особам;
  • вилучати картки з каталогів і картотек, робити на них нотатки;
  • здійснювати будь-які дії, що можуть спричинити порушення цілісності бібліотечних документів, зіпсувати чи змінити їх зовнішній вигляд (підкреслювати тексти і робити будь-які позначки в одержаних документах, закладати в них олівці, ручки тощо; копіювати через копірку креслення і малюнки, виривати й загинати сторінки);
  • виносити з читальних залів документи з фонду відкритого доступу без належного оформлення у чергового бібліотекаря;
  • користуватися мобільним телефоном у читальних залах та порушувати тишу;
  • будь-якими діями заважати роботі користувачів та бібліотечного персоналу чи створювати загрозу для їхнього життя і безпеки;
  • приймати їжу та напої у читальних залах Бібліотеки;
  • торгувати, проповідувати, розповсюджувати листівки, рекламну продукцію і здійснювати інші подібні дії;
  • заходити у службові приміщення, користуватись службовими телефонами;
  • при користуванні комп`ютерами Бібліотеки: псувати чи модифікувати налаштоване комп`ютерне обладнання або програмне забезпечення; підключати інше периферійне обладнання до комп`ютерів та робити інші дії, які можуть завдати шкоди бібліотечній техніці; використовувати комп`ютер для потреб, не пов`язаних з пошуком інформації;
 3. Категорично забороняється:
  • палити в приміщеннях Бібліотеки;
  • виходити з Бібліотеки, не повернувши документи з фондів Бібліотеки;
  • застосовувати ненормативну лексику та грубо спілкуватися з працівниками Бібліотеки.
 4. Особи з явно вираженим станом алкогольного та наркотичного сп`яніння та у неохайному вигляді до Бібліотеки не допускаються.
 5. Користувач, який порушує Правила, позбавляється права відвідування Бібліотеки на термін, що визначається адміністрацією Бібліотеки. Матеріали про злісне порушення Правил користування Бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

ПРАВА І ОБОВ`ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

 1. Бібліотека має право:
  • розробляти Правила користування Бібліотекою, вносити до них зміни і доповнення та визначати режим обслуговування користувачів;
  • визначати умови використання своїх фондів, які є частиною національного культурного надбання України і знаходяться на особливому режимі охорони, зберігання і використання;
  • встановлювати обмеження у використанні документів, що мають особливу цінність або поганий фізичний стан;
  • встановлювати пільги для окремих категорій користувачів;
  • визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами у т.ч. за псування бібліотечного обладнання;
  • встановлювати перелік платних послуг;
  • надавити дозвіл:
   • – установам, підприємствам та організаціям: на розміщення інформаційних та рекламних матеріалів у приміщеннях Бібліотеки;
   • – засобам масової інформації: на проведення фото-, теле- та відео зйомок.
  • позбавляти користувачів (фізичних та юридичних осіб), які порушують Правила користування Бібліотекою чи заподіюють шкоду Бібліотеці, права на бібліотечне обслуговування на термін, що визначається Бібліотекою;
  • передавати до суду матеріали про злісне порушення користувачами Правил користування Бібліотекою.
 2. Бібліотека зобов`язана:
  • створювати комфортні умови для забезпечення права користувачів на вільний доступ до інформації:
   • – надавати у тимчасове користування документні ресурси, допомагати в доборі потрібних документів;
   • – сприяти отриманню через МБА документів з інших бібліотек, у випадку відсутності замовлених користувачами документів у фондах Бібліотеки;
   • – оперативно і своєчасно інформувати користувачів про всі види послуг, що надає Бібліотека, в т.ч. й платні;
   • – дбати про підвищення культури обслуговування користувачів;
  • задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;
  • забезпечувати контроль за своєчасним поверненням до Бібліотеки документів, наданих у тимчасове користування;
  • вивчати та враховувати читацькі запити при формуванні документних та електронних ресурсів, організації соціокультурної діяльності;
  • дотримуватись режиму обслуговування користувачів, у випадку змін своєчасно повідомляти користувачів про них;
  • не використовувати відомості про користувачів

 

Правила користування Регіональним тренінговим центром Харківської обласної універсальної наукової бібліотеки в режимі вільного доступу до мережі Інтернет

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Регіональний тренінговий центр Харківської обласної універсальної наукової бібліотеки (далі – Центр) створено з метою підвищення кваліфікації бібліотечних працівників міста та області, навчання різних груп користувачів бібліотеки комп’ютерній грамотності, проведення соціокультурних заходів відділами бібліотеки на базі Центру з залученням мультимедійного обладнання, розширення партнерських зв’язків.

Центр забезпечує користувачам безоплатний доступ до мережі Інтернет у час, вільний від тренінгів та соціокультурних заходів.

 1. Користувачами Центру можуть бути користувачі бібліотеки відповідно до правил користування Харківською обласною універсальною науковою бібліотекою.
 2. До роботи в Центрі допускаються зареєстровані користувачі, що мають навички роботи на персональному комп’ютері (ПК) та самостійної роботи в мережі Інтернет.
 3. Для непідготовлених користувачів Центру бібліотека пропонує навчання за спеціальними програмами згідно з попереднім записом.
 4. Бібліотека не контролює і не несе відповідальності за якість, зміст та форму ресурсів, які користувач отримує з Інтернету.
 5. Ці правила визначають порядок роботи Центру, права, обов’язки та відповідальність користувачів і є обов’язковими для виконання.

ПОРЯДОК ДОСТУПУ ТА РОБОТИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

  1. Обслуговування користувачів в Центрі здійснюється за режимом роботи:
   • понеділок – п’ятниця – з 9:00 до 17:00
   • субота, неділя – вихідні

Примітка: У передсвяткові дні, під час проведення тренінгів режим роботи Центру може змінюватись. Про зміни в режимі роботи користувачеві повідомляється заздалегідь.

  1. Початок і кінець сеансу роботи користувача реєструється в «Журналі обліку».
  2. Тривалість одного сеансу роботи – три години на тиждень.
  3. Внутрішньо переміщенні особи обслуговуються за особливою процедурою:

Примітка: Внутрішньо переміщенні особи (ВПО) мають право користуватися послугами Регіонального тренінгового центру понаднормово. Це час надається для пошуку інформації з питань правового законодавства, отримання статусу ВПО, охорони здоров’я, проблеми пошуку роботи, житла та інших проблем пов’язаних з тимчасовим перебуванням на території Харківщини.

 1. Робота в Центрі проводиться за попереднім записом або при наявності вільного робочого місця.
 2. При запізненні користувача більше ніж на 15 хв. виділене йому робоче місце може бути надано іншому користувачеві.
 3. Реєстрація користувачів Центру здійснюється координатором Центру або бібліотекарем читальної зали.
 4. Перед початком роботи в Центрі користувач повинен зареєструвати свій візит в облікових формах, прийнятих у бібліотеці, та зайняти визначене йому за попереднім записом або вільне робоче місце, визначене координатором чи бібліотекарем, за поданням документа (контрольного листка).
 5. За одним автоматизованим робочим місцем може знаходитись тільки один користувач.

ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

Користувач має право:

  1. Замовити час роботи в Центрі особисто або за телефоном 731-25-16;
  2. Використовувати Інтернет для доступу до інформаційних ресурсів
  3. Одержувати консультаційну допомогу (не більше 15 хв.) у координатора щодо пошуку інформації в мережі Інтернет.

Примітка: Бібліотекарі-консультанти не зобов’язані навчати користувача роботі на ПК (робота з мишкою, запуск програми тощо) та здійснювати пошук інформації замість користувача. Для отримання необхідних знань і навичок пропонуються навчальні курси та тренінги з пошуку інформації в мережі Інтернет.

 1. Копіювати інформацію на власний електронний носій (флеш-накопичувач або диск).
 2. Навчатись на тренінгах (за попереднім записом) по роботі в мережі Інтернет. Брати участь у презентаціях, практикумах, колективних консультаціях.
 3. Користуватись в Центрі власними електронними носіями інформації, ноутбуками та послугою Wi-Fi.
 4. Стати спонсором або залучити зацікавлених осіб до фінансової підтримки Центру.

ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

Користувач зобов’язаний:

 1. Ознайомитися з «Правилами користування Регіональним тренінговим центром Харківської обласної універсальної наукової бібліотеки».
 2. Дотримуватися правил технiки безпеки при роботі з комп’ютерами.
 3. По закінченні сеансу роботи закрити використовувані програми, застосовуючи стандартні процеси виходу.
 4. Коректно і ввічливо поводитися з працівниками та користувачами Центру.
 5. Обережно ставитись до технiчних засобiв, обладнання i програмного забезпечення Центру. У випадку виявлення несправностi комп’ютерного обладнання чи програмного забезпечення негайно повiдомити про це координатора.

КОРИСТУВАЧАМ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

  1. Перевищувати час роботи в мережі Інтернет, обумовлений правилами.
  2. Приносити до зали продукти харчування та спиртні напої.
  3. Псувати обладнання.
  4. Знищувати, додавати і модифікувати інстальоване комп’ютерне обладнання або програмне забезпечення.
  5. Зберігати особисті файли на жорсткому диску.
  6. Порушувати діловий ритм Центру (голосно розмовляти, користуватися мобільним телефоном, заважати роботі інших користувачів).
  7. Копіювати програмне забезпечення, захищене законом про авторське право.
  8. Користуватись ресурсами, що перенавантажують інтернет-канал (переглядати відеофільми on-line тривалістю понад 15 хвилин, користуватися інтернет-іграми чи відвідувати ігрові сайти, скачувати будь-яке програмне забезпечення або файли тощо).

Примітка: у разі значного перенавантаження каналу сеанс користувача, що був причиною перенавантаження, буде припинено.

  1. Перешкоджати роботі інших користувачів, використовуючи велику кількість ресурсів системи.
  2. Центр забороняє переглядати сайти, які містять зображення порнографічного змісту або пропаґують насилля над особистістю.
  3. Згідно Указу президента України №133/2017 від 15 травня про введення у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), про блокування соціальний мереж “Вконтакте”, “Однокласники”, “Яндекс”, “Mail.ru”, та інших російських ресурсів на території України забороняється до перегляду та використовування в бібліотеці.

У разі невиконання вимог Правил користування користувач може бути позбавлений його права доступу до мережі Інтернет (див. п.6.10).

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ БІБЛІОТЕКИ

 1. Забезпечувати сприятливі умови роботи в Центрі.
 2. Вивчати інформаційні потреби користувачів.
 3. Надавати консультативну допомогу (не більш ніж 15 хв.) в процесі здійснення користувачами пошуку необхідної інформації та її обробки.
 4. Проводити тренінги для користувачів (за попереднім записом) з питань роботи в мережі Інтернет.
 5. Координатор Центру зобов’язаний попередити користувача за 15 хвилин до закінчення роботи бібліотеки про необхідність зберегти інформацію та звільнити робоче місце. При відсутності реагування користувача на зауваження бібліотекаря-консультанта останній має право вимкнути ПК.
 6. Координатор Центру не зобов’язаний заповнювати анкети, візи та інші документи для користувачів, набирати тексти, здійснювати пошук в Інтернеті замість користувача, а також редагувати інформацію, знайдену та скопійовану користувачем.
 7. Координатор несе відповідальність за збереження інформації про персональні дані користувачів Центру відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
 8. Не надавати автоматизоване робоче місце або припинити робочий сеанс, якщо користувач порушує правила, санітарні норми, знаходиться в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.
 9. Примусово закрити або вимагати від користувача покинути електронний ресурс, зміст якого суперечить законодавству України, а також даним правилам та іншим нормативним документам.
 10. За порушення цих правил адміністрація залишає за собою право заборонити відвідувачам користуватися послугами Центру.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Центр не несе відповідальності за:

 1. Зміст інтернет-сайтів та новизну або точність приведеної там інформації.
 2. Будь-який зрив у роботі з причин, не залежних від працівників Центру.
 3. Співробітник Центру не несе відповідальності за збереження особистих речей користувачів.
 4. У випадку будь-яких перебоїв технічного характеру відвідувачу буде призначено інший час роботи або запропоновано альтернативні джерела інформації.
 5. Порушення будь-якого пункту «Правил користування Регіональним тренінговим центром Харківської обласної універсальної наукової бібліотеки в режимі вільного доступу до мережі Інтернет», зафіксоване працівниками бібліотеки, є достатньою підставою для припинення сеансу роботи користувача або позбавлення його права доступу до мережі Інтернет. (див. п.6.10).

Адміністрація бібліотеки попереджає: за навмисне псування обладнання та програмного забезпечення користувач несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

Обговорено на засіданні дирекції 29 листопада 2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО 2 грудня 2019 р.

Прокрутити вгору