16/11/2022  

Найвища мудрість – доброта

Тематична полиця

15 листопада 2022 року Пархомівською сільською бібліотекою-філією №2 оформлена онлайн тематична полиця «Найвища мудрість - доброта» (до Міжнародного дня толерантності).

Найвища мудрість - доброта

 

16 листопада 1995 року держави – члени ЮНЕСКО на 28-й сесії Генеральної конференції  одностайно прийняли «Декларацію принципів толерантності». Саме цей день проголосили Міжнародним днем толерантності. У Декларації розглянуто основні принципи толерантності і шляхи утвердження цих принципів у світовому співтоваристві.

Ідеї толерантності набувають все більшого  визнання в сучасному світі, все більше країн активно запроваджують їх у свою освіту, суспільне життя, розглядають їх як найдієвіший засіб досягнення взаєморозуміння, взаємоповаги, злагоди між громадянами.

Принципами терпимості та поваги до оточуючих керувалися ще давньогрецькі філософи. Толерантність яскраво простежується у ідеях гуманізму. І звертаючись до історії становлення і розвитку ідеї толерантності, не можна обминути таку яскраву і незвичайну постать в історії України, як філософ  Г.С.Сковорода. Цю людину без перебільшення можна вважати совістю українського народу. Твори філософа пережили свій час. Здобутки Г.С.Сковороди з точки зору сучасного гуманістичного розуміння толерантності лежать у царині індивідуальної етики, у толерантності, як невід’ємній складовій цілісної особистості.

Саме толерантність має величезне значення для дотримання миру та злагоди у цивілізованому суспільстві; для прискореного соціально-економічного розвитку.

До уваги читачів «Декларація принципів толерантності», періодичні видання.

 

Прокрутити вгору