Відділ обробки літератури та організації каталогів

 

Відділ обробки літератури та організації каталогів систематизує, обробляє нові надходження літератури, здійснює бібліографічне, тематичне розкриття складу та змісту фондів шляхом ведення системи каталогів і наповнення електронного каталогу, вирішує завдання, спрямовані на вдосконалення роботи відділу. Формує традиційний довідково-бібліографічний апарат бібліотеки, веде та редагує карткові каталоги, удосконалює методи систематизації за новими випусками бібліотечно-бібліографічної класифікації, розробляє положення та інструкції на основні технологічні процеси відділу.

Відділ веде каталоги та картотеки:

  • генеральний алфавітний каталог;
  • читацький алфавітний каталог;
  • систематичний каталог;
  • каталог періодичних видань;
  • картотеку назв творів художньої літератури;
  • картотеку нових надходжень;
  • алфавітно-предметний покажчик до систематичного каталогу;
  • систематичну контрольну картотеку

Важливий напрямок роботи відділу – надання консультаційної, методичної і практичної допомоги бібліотекам ЦБС області з питань бібліографічного опису, систематизації, застосування ББК, ведення каталогів та організації електронної бази даних.

Прокрутити вгору