Історія відділу обробки літератури та організаціі каталогів

 

З моменту створення Харківськоі обласної бібліотеки розпочинається і процес обробки книжкових фондів та формування довідково-бібліографічного апарату. Протягом 50-60-х років не існувало ні відділу комклектування, ні відділу обробки літератури. Цю роботу здійснював сектор обробки, створений при відділі обслуговування.

В перший рік існування бібліотеки розпочалось створення алфавітного і систематичних каталогів на базі рукописних і друкованих карток Книжкової палати. Була створена картотека періодичних видань, картотека «Нові книги». В 1964 р. створюється картотека назв творів художньої літератури.

В 1960 р. була проведена перша перебудова систематичного каталога згідно з новими таблицями класифікації. В цей час СК вже мав обсяг близько 40 тис. карток, АК – 42 тис. карток.

В 1963 р. були видані «Таблицы библиотечной классификации для областных библиотек». З 1964 р. розпочинається повне планове редагування СК з перекласифікацією розділів, що підлягають зміні індексів. Протягом 1964-1970 рр. було повністю відредаговано і пересистематизовано СК, виправлені індекси на картках АК, а також на книгах у фонді бібліотеки.

У 1972 р. було створено відділ комплектування та обробки літератури.

У 1974 р. починається історія безпосередньо відділу обробки літератури та організації каталогів. Складаються розгорнуті щорічні плани роботи та звіти про роботу відділу. З цьго часу складання бібліографічного опису виконується на друкарській машинці.

У 1975 р. вийшло українське видання «Таблиць бібліотечної кла- сифікації для масових бібліотек». Це спричинило новий етап у роботі з каталогами.

У 1983 р. відділ обробки наряду з веденням генерального алфавітного каталога розпочав створення читацького алфавітного каталога.

З 1986 р. створена і ведеться систематична контрольна картотека.

У 1987 р. була здійснена (вперше) паспортизація каталогів і картотек. З 1988 р. ведеться планове редагування читацького каталога. Генеральний алфавітний каталог, призначений лише для службового користування, було винесено з залу каталогів у 1993 р.

З 1997 р. всі картки для каталогів ХОУНБ тиражує принтер.

Новий етап у роботі відділу розпочинається із створення електронного каталога (2004 р.)

Прокрутити вгору