Історія відділу комплектування

 

Історія відділу комплектування починається з історії створення Обласної бібліотеки. Це грудень 1951 р. Перша партія книг записана в інвентарну книгу 14.02.1952. З цієї дати ведеться облік всіх надходжень до фонду. Перша партія книг складала 2 752 примірника.

З 1951 р. функції відділу комплектування та обробки літератури виконував відділ обслуговування читачів. Облік та обробку нових надходжень до фонду бібліотеки здійснювали бібліотекар та старший бібліотекар відділу обслуговування. В 1959 р. відділ комплектування та обробки літератури став діяти як самостійний відділ. В ньому працювали 3 працівника: завідуючий відділом, старший бібліотекар та бібліотекар.

В 1960 р. у відділі комплектування та обробки літератури відбулися зміни. В цей час бібліотека вирішує посилити методичну роботу, а для цього потрібні були професійні кадри. Як записано у звіті 1960 р.: … Переглянувши і проаналізувавши роботу всіх ділянок, колектив бібліотеки знайшов деякі внутрішні резерви, і було вирішено за рахунок скорочення внутрішніх процесів, таких як комплектування, обробка літератури – звільнити 2-х працівників для посилення вирішальній ділянці – методичній роботі. Таким чином, з 1960 р. функції відділу комплектування і обробки літератури були повернені до відділу обслуговування читачів.

У 1972 році було створено самостійний відділ комплектування фондів та обробки літератури.

У 1974 р. відділ комплектування та обробки літератури стали самостійними відділами.

Основним джерелом комплектування бібліотечного фонду протягом 40 років існування бібліотеки був бібліотечний колектор. 60% асигнувань, які виділялись на комплектування фонду були витрачені через бібколектор. Допоміжними джерелами комплектування були книжкові магазини, система ”Книга – поштою”, агентство ”Союздрук”, надходження безкоштовного обов`язкового примірника.

Кожен рік фонд бібліотек поповнюється приблизно на 5000-6000 прим. книг. На кінець 1961 р. книжковий фонд налічував 72416 прим. книг. На 1.01.1989 р. фонд збільшився майже в 3 рази і складав 198210 прим.

ХОУНБ – єдина в області бібліотека, що виконує архівні функції, збирає у своїх фондах всю друковану продукцію всіх видавництв, фірм та книгодрукарських організацій Харкова та області, тобто отримує безкоштовний обов`язковий примірник документів. Обсяг надходження обов`язкового примірника у 1962 р. складав 337 прим., у 1972 р. – 786, у 2000 р. – 1135 прим.

З існування бібліотеки і до 90-х років фонд бібліотеки формувався планово і систематично, в 90-ті роки сталися зміни в суспільстві, які негативно вплинули на формування бібліотечного фонду. З кожним роком зменшувався обсяг нових надходжень, зменшувались кошти на придбання книг та періодичних видань.

У 1997 р. бібліотека не одержала бюджетних коштів на придбання книг. Фонд бібліотеки поповнювався за рахунок періодичних видань, обов`язкового примірника та різноманітних дарунків.

Відділ комплектування щорічно спільно з відділом зберігання книжкового фонду проводить вилучення з фонду зношених, застарілих за змістом, дублетних книг. В середньому за рік з фонду вилучається 5000 прим. Частина дублетних книг передається до обмінного фонду.

Обмінний фонд в бібліотеці був заснований у 1962 р. Як підтверджують документи, у 1962 р. до сільських бібліотек було відправлено 1120 прим. В 1988 р. бібліотекам різних систем і відомств було передано вже 6700 прим.

Прокрутити вгору