03/11/2023  

Українською, будь ласка

Інформаційні матеріали

100 років з часу початку політики «українізації» – заходів на підтримку розвитку української мови (1923)

Українською, будь ласка

 

Українською, будь ласка. 100 років з часу початку політики «українізації» – заходів на підтримку розвитку української мови (1923/ Інформ. матер. / Департамент культури і туризму Харків. обл. військ. адмін., Харків. обл. універс. наук. б-ка; ред.-уклад. Н.М. Грачова. — Харків : ХОУНБ, 2023. — 12 с.

Скачати PDF  

Укладач Н.М. Грачова
Редактор Г.В. Бакаєва
Комп’ютерний набір Н.М. Грачова
Комп’ютерна верстка Н.М. Грачова
Відповідальна за випуск Н.І. Шостко

 

::
Прокрутити вгору